Mountain Stream

Mountain Stream
Jim Urmston • oil on canvas • 2010